DIGITAL SIGNAGE คืออะไร

DIGITAL SIGNAGE

สื่อสารที่ทันสมัยบนป้ายดิจิตอลแสดงส่งต่อความรูสีกได้ดีด้วยภาพและวิดีโอพร้อมระบบวิเคราะห์วัดผลทันที

 

ประโยชน์ของ DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE

ป้ายดิจิตอลแสดงภาพและวิดีโอ ที่จะแสดงถึงตัวตนของคุณได้อย่างครบถ้วน สามารถออกแบบ และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลซึ่งทำได้ง่าย มีระบบ และทันท่วงที ทันสถานการณ์ด้วยระบบจัดการออนไลน์ พร้อมระบบวิเคราะห์วัดผลออกมาเป็นรายงานให้คุณประเมินผลจากสิ่งที่คุณนำเสนอผ่าน Digital Signage ของคุณ

ข้อมูลหรือเนื้อหา

สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความต้องการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันที

ความโดดเด่น

เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและผู้ที่พบเห็น เป็นการแสดงจากจอภาพมีทั้งภาพกราฟิก วีดีโอ ข้อความ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อผู้ที่สนใจ

ลดค่าใช้จ่าย

เป็นการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โฆษณา โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากร ยังสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

ปิดยอดการขาย

ด้วยผู้บริโภคและผู้ที่พบเห็น มีความสนใจสามารถทำการขาย ณ เวลานั้นได้เลยโดยไม่ต้องติดต่อการขายกับบริษัทโดยตรง สะดวก ง่าย รวดเร็ว

ข้อดีในการเลือกใช้งาน DIGITAL SIGNAGE

ข้อเปรียบเทียบระหว่างป้ายโฆษณาแบบเดิม กับ DIGITAL SIGNAGE

ในการปรับเปลี่ยนโฆษณา หรือป้ายโฆษณาแบบเเดิมที่ยังใช้วัสดุต่าง ๆ ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Roll Up, Standy  ไวนิลหรือจะเป็นการใช้ป้ายไฟแบบ Light Box ก็ตาม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ในการจัดโปรโมชั่นของธุรกิจเรา 

โฆษณาแบบเดิม

โฆษณาแบบ DIGITAL SIGNAGE

การใช้งาน DIGITAL SIGNAGE ในแบบต่าง ๆ

การใช้งาน DIGITAL SIGNAGE

ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน

Health-1
Digital Sinage Healtcare
digital_signage_hospital-e1649684397742
Digital Sinage Hospital2
hospital-digital-signage
Digital Sinage Hospital
rsz_copy_of_003-29-30102018-paavopykalainen-768x512
Internal Communication
wall-mount-notice-board-banner-768x302
Digital Notice Boards
press-conference-dinamo-vs-manchester-city-zagreb-croatia-december-advertising-signs-wall-game-finished-score-166563852
Sponsors Wall
WaitingRoomTV-570x275
Industry Related Trends & News
1565935405064_18033
Company Sales
Heathrow
Travel Related Information
EMPLOY
Employee Spotlights
digital-signage
Customer Testimonials
award-winning-interactive-wayfinding-1024x683-1
Map Of The Facility
maxresdefault
Appointments, and Schedule
digital_menu_board_header-768x432-1
Restaurant Menu Cards
QM43R-T_6c2ecd3e-03ad-48f3-9925-07524fb036a2_800x
Directory Boards
fotness
Motivational Quotes
social_wall
Social Walls
XS4F-Window-Facing-Display
Promotions And Campaigns

Additional features

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เลือกใส่เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ป้ายโฆษณาสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม

icon 6 (21)
Sales Pipelines
กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการและสร้างความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
icon 6 (22)
Landing Pages
หน้าเพจที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
icon 6 (23)
Sales Funnels
เครื่องมือสำคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
icon 6 (24)
Forms
แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
icon 6 (15)
Case Management
กระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการติดตาม แก้ไขปัญหา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
icon 12 (46)
Lead Tracking
ตรวจสอบการเปิดอ่านเอกสารทั้งบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้
icon 12 (43)
Wholesale Shop
สามารถจัดการทั้งรายการซื้อ - รายการขายของร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกได้ในที่เดียว
icon 12 (45)
Retargeting
สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่จากกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาใช้บริการ
icon 12(15)
Video Review
เครื่องมือที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้กับสินค้าหรือบริการซึ่งรูปแบบวิดีโอ รีวิวมักจะมีความสามารถในการสื่อสารที่เข้าถึงและน่าสนใจต่อลูกค้ามากขึ้น
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย สแกนได้โดยตรงด้วยสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องมีเครื่องอ่านพิเศษ
17
Auto Blogging
สามารถส่ง Blog เหรือ Content ไปตาม Social Network , Directory ได้
13
Social Feed
ดึงเนื้อหาจาก Social Media ของคุณ มาแสดงอยู่ในระบบของคุณ
15
Link Tracking
เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ของ Link ต่างๆ
14
Refer Friends
แคมเปญที่ให้ลูกค้าเก่าบอกต่อไปยังลูกค้าใหม่ เพื่อสิทธิประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย สร้างความต้องการและการกระตุ้นให้เกิดการขาย
18
Gamification
แนวความคิดแบบเกมส์ มาเป็นตัวกระตุ้นยอดขาย หรือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย กับ Brand
Lead Capture
เก็บข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลการขายได้สามารถวัอผลพร้อมรายงาน
icon 12
Online Form
ระบบ Form Online ที่ออกแบบและเก็บข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ
icon 12 (4)
News
อัปเดตข่าวอย่างรวดเร็วทำให้ผู้อ่านสามารถรับข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างข่าวได้
icon 12 (5)
Online Payment
การชำระเงินออนไลน์ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
icon 12 (40)
Promotion
ระบบส่ง Promotion และสามารถตรวจสอบวัดผลได้
icon 12 (1)
Multi Language
สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามที่คุณต้องการ
icon 12 (41)
Testimonial
ระบบจัดเก็บ Testimonial เช่น Before - After และสามารถแสดงได้ทุกช่องทาง
Review
ระบบจัดการ Review เพิ่ม คำชม และลด รีวิวที่ไม่ดีได้
Meeting
ระบบนัด Meeting และเตือนตามเวลาที่ต้องการ
icon 12 (42)
Reservation
ระบบจองโต็ะ จอง บริการต่างๆๆ และระบบจัดการ
Online Shop
ระบบ Shop Online จัดการลูกค้า , Order , Product, inventory ได้ที่ๆเดียว
Catalog
Catalog Online สามารถแสดง Catalog Online และแก้ไขได้ Real time
Video
แสดง Video สามารถสร้าง Playlist ได้ ทั้ง Live และ On Demnad
Music
แสดงผลงานเพลงของคุณได้ตามต้องการ

Contact Us

Contact us now!

Please feel free to contact us within working hours using information below. You can also submit your request via online form.