Social Feed

Social Feed หรือ “ฟีดโซเชียล” คือ พื้นที่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่แสดงเนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกแชร์จากบัญชีผู้ใช้หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โพสต์ของเพื่อน ๆ หรือการโพสต์จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและความแตกต่างที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าได้แก่:

 1. ความหลากหลายของเนื้อหา: Social Feed มักจะแสดงเนื้อหาจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ ข้อความ หรือลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลายๆ แง่มุม
 2. การปรับแต่งและการตั้งค่า: บางแพลตฟอร์มโซเชียลมีการตั้งค่าที่ละเอียดอ่อน ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแสดงผลและการติดตามเนื้อหาต่าง ๆ ได้ตามความสะดวกและความต้องการของตนเอง
 3. การแบ่งปันและการส่งต่อ: ผู้ใช้สามารถแชร์เนื้อหาที่น่าสนใจกับเพื่อน ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายได้ ทำให้เนื้อหามีโอกาสที่จะเผยแพร่ไปยังกลุ่มคนที่มีความสนใจอย่างแท้จริง
 4. การตอบกลับและการแสดงความเห็น: Social Feed เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นและประเมินเนื้อหาได้อย่างอิสระ ทำให้มีการโต้ตอบและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้
 5. ความต่อเนื่องและการอัปเดต: Social Feed มักจะมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ ๆ และเทรนด์ล่าสุดได้เสมอ
 6. การโฆษณาและการตลาด: บางครั้ง Social Feed จะแสดงโฆษณาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 7. การเชื่อมต่อและการสร้างชุมชน: Social Feed ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงและสร้างชุมชนที่มีความสัมพันธ์แบบเคลื่อนไหวได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน
  1. การวัดผลและการวิเคราะห์: บางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเครื่องมือในการวัดผลและการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมบน Social Feed ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชม อัตราการแบ่งปัน หรือการส่งต่อ
  2. การสร้างไบรน์และยอดขาย: Social Feed สามารถเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างยอดขาย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เนื้อหาที่แสดงบน Social Feed เพื่อสร้างความสนใจและสร้างความติดตามของผู้บริโภค
  3. ความปลอดภัยและการควบคุม: บางแพลตฟอร์ม Social Feed มีการควบคุมความปลอดภัยที่ดี โดยมีการตรวจสอบเนื้อหาและความเหมาะสมก่อนที่จะถูกแสดงผล เพื่อป้องกันการแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อความเสียหาย
  4. การสร้างความน่าเชื่อถือและบรรลุวัตถุประสงค์: การใช้ Social Feed ในการแชร์เนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าเชื่อถือ ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและบรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้
  5. การสร้างความสนใจและความสนุกสนาน: Social Feed เป็นที่ที่ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่สนุกสนานและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือโพสต์ที่ได้รับการแบ่งปันจากเพื่อน ๆ
  6. การสร้างการตอบรับและความสัมพันธ์: การใช้ Social Feed ให้เป็นช่องทางในการสร้างการตอบรับและความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยเพิ่มความสำคัญและความซื่อสัตย์ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12(15)
Video Review
เครื่องมือที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้กับสินค้าหรือบริการซึ่งรูปแบบวิดีโอ รีวิวมักจะมีความสามารถในการสื่อสารที่เข้าถึงและน่าสนใจต่อลูกค้ามากขึ้น
2
Membership
ระบบดูแลจัดการ Membership ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของคุณ
icon 6 (15)
Case Management
กระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการติดตาม แก้ไขปัญหา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
10
Online Shop
ระบบ Shop Online จัดการลูกค้า , Order , Product, inventory ได้ที่ๆเดียว
icon 12 (30)
Tracking System
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุหรือบุคคลได้อย่างแม่นยำ ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น GPS หรือ RFID
icon 12 (10)
Chat
ดูแลลูกค้าด้วยระบบ Chat พร้อมระบบการจัดการสร้างช่องทางใหม่ในการดูแลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
icon 12 (35)
Directory
เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ตามหมวดหมู่หรือประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยมักใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ สถานที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
icon 12 (16)
Google Business
ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงข้อมูลทางธุรกิจของตนใน Google ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับผู้ค้นหาใน Google Search และ Google Maps
icon 12(7)
People Heat Map
เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรมของลูกค้าในรูปแบบของแผนที่ที่มีการเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรม
18
Gamification
แนวความคิดแบบเกมส์ มาเป็นตัวกระตุ้นยอดขาย หรือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย กับ Brand