Retargeting

Retargeting เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสในการแปลงการเยี่ยมชมเป็นการซื้อโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่แข่งขันมาก ดังนั้น การเรียกคืนความสนใจของผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณและแปลงพวกเขาให้เป็นลูกค้าจริงๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้คือความแตกต่างของ Retargeting ที่คุณควรรู้:

  1. การทักท้วงลูกค้าที่มีความสนใจอย่างมีเหตุผล: Retargeting ช่วยในการนำผู้เยี่ยมชมที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณแต่ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อไปทำธุรกรรมในที่อื่น โดยการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขามองเห็นก่อนหน้านี้ ทำให้พวกเขามีโอกาสกลับมาและทำธุรกรรมกับคุณ
  2. การปรับแต่งข้อความและโฆษณา: ด้วยการใช้ Retargeting คุณสามารถปรับแต่งข้อความและโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เช่น การแสดงโฆษณาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดสำหรับผู้ที่เคยแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  3. การเพิ่มความทรงจำและความน่าสนใจ: Retargeting ช่วยในการเพิ่มความทรงจำและความน่าสนใจต่อผู้เยี่ยมชม เนื่องจากพวกเขามักจะเห็นโฆษณาของคุณบ่อยๆ ทำให้มีโอกาสที่จะคลิกเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำธุรกรรมกับคุณ
  4. การเพิ่มอัตราการแปลง: Retargeting ช่วยเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าจริงๆ โดยการเน้นการทำธุรกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด
  5. การวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์: Retargeting ช่วยในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม เช่น การคลิกโฆษณา การเข้าชมหน้าสินค้า หรือการทำธุรกรรม เพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  6. การสร้างความน่าเชื่อถือและความสำคัญในตลาด: Retargeting ช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือและความสำคัญในตลาด โดยการแสดงโฆษณาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในการทำธุรกรรมกับคุณ
  7. การเพิ่มยอดขายและกำไร: โดยการเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าจริงๆ Retargeting ช่วยในการเพิ่มยอดขายและกำไรของธุรกิจ โดยการเพิ่มการคลิกผ่านโฆษณาและการทำธุรกรรมที่สำคัญ
  8. การให้ประสบการณ์การตลาดที่โปร่งใส: ด้วยการใช้ Retargeting ในการแสดงโฆษณาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การตลาดที่โปร่งใสและเข้าใจได้ง่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรม
  9. การใช้งานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล: Retargeting เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการสร้างการติดต่อที่เต็มไปด้วยความหมายกับลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จและความเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12(5)
OKR
เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจและทีมงานตั้งเป้าหมายและวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
icon 12 (2)
CRM
เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ช่วยดุแล,จัดการและ วิเคราะห์ลูกค้าได้ในทุกมิติ
icon 12 (27)
POS
เป็นระบบที่สำคัญในธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะในธุรกิจร้านค้าที่มีการทำธุรกรรมขายสินค้าหรือบริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
icon 12(9)
Dashboard
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วง่ายต่อการใช้งาน และช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ
2
Membership
ระบบดูแลจัดการ Membership ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของคุณ
icon 12 (30)
Tracking System
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุหรือบุคคลได้อย่างแม่นยำ ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น GPS หรือ RFID
icon 12 (28)
Reports
รายงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
icon 12 (21)
Analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตลาด ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
1
Music
แสดงผลงานเพลงของคุณได้ตามต้องการ
15
Link Tracking
เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ของ Link ต่างๆ