DIGITAL SIGNAGE คืออะไร

DIGITAL SIGNAGE

สื่อสารที่ทันสมัยบนป้ายดิจิตอลแสดงส่งต่อความรูสีกได้ดีด้วยภาพและวิดีโอพร้อมระบบวิเคราะห์วัดผลทันที

 

ประโยชน์ของ DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE

ป้ายดิจิตอลแสดงภาพและวิดีโอ ที่จะแสดงถึงตัวตนของคุณได้อย่างครบถ้วน สามารถออกแบบ และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลซึ่งทำได้ง่าย มีระบบ และทันท่วงที ทันสถานการณ์ด้วยระบบจัดการออนไลน์ พร้อมระบบวิเคราะห์วัดผลออกมาเป็นรายงานให้คุณประเมินผลจากสิ่งที่คุณนำเสนอผ่าน Digital Signage ของคุณ

ข้อมูลหรือเนื้อหา

สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความต้องการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันที

ความโดดเด่น

เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและผู้ที่พบเห็น เป็นการแสดงจากจอภาพมีทั้งภาพกราฟิก วีดีโอ ข้อความ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อผู้ที่สนใจ

ลดค่าใช้จ่าย

เป็นการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โฆษณา โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากร ยังสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

ปิดยอดการขาย

ด้วยผู้บริโภคและผู้ที่พบเห็น มีความสนใจสามารถทำการขาย ณ เวลานั้นได้เลยโดยไม่ต้องติดต่อการขายกับบริษัทโดยตรง สะดวก ง่าย รวดเร็ว

ข้อดีในการเลือกใช้งาน DIGITAL SIGNAGE

ข้อเปรียบเทียบระหว่างป้ายโฆษณาแบบเดิม กับ DIGITAL SIGNAGE

ในการปรับเปลี่ยนโฆษณา หรือป้ายโฆษณาแบบเเดิมที่ยังใช้วัสดุต่าง ๆ ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Roll Up, Standy  ไวนิลหรือจะเป็นการใช้ป้ายไฟแบบ Light Box ก็ตาม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ในการจัดโปรโมชั่นของธุรกิจเรา 

โฆษณาแบบเดิม

โฆษณาแบบ DIGITAL SIGNAGE

การใช้งาน DIGITAL SIGNAGE ในแบบต่าง ๆ

การใช้งาน DIGITAL SIGNAGE

ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน

Health-1
Digital Sinage Healtcare
digital_signage_hospital-e1649684397742
Digital Sinage Hospital2
hospital-digital-signage
Digital Sinage Hospital
rsz_copy_of_003-29-30102018-paavopykalainen-768x512
Internal Communication
wall-mount-notice-board-banner-768x302
Digital Notice Boards
press-conference-dinamo-vs-manchester-city-zagreb-croatia-december-advertising-signs-wall-game-finished-score-166563852
Sponsors Wall
WaitingRoomTV-570x275
Industry Related Trends & News
1565935405064_18033
Company Sales
Heathrow
Travel Related Information
EMPLOY
Employee Spotlights
digital-signage
Customer Testimonials
award-winning-interactive-wayfinding-1024x683-1
Map Of The Facility
maxresdefault
Appointments, and Schedule
digital_menu_board_header-768x432-1
Restaurant Menu Cards
QM43R-T_6c2ecd3e-03ad-48f3-9925-07524fb036a2_800x
Directory Boards
fotness
Motivational Quotes
social_wall
Social Walls
XS4F-Window-Facing-Display
Promotions And Campaigns

Additional features

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เลือกใส่เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ป้ายโฆษณาสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม

icon 6 (21)
Sales Pipelines
กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการและสร้างความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
icon 6 (22)
Landing Pages
หน้าเพจที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
icon 6 (23)
Sales Funnels
เครื่องมือสำคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
icon 6 (24)
Forms
แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
icon 6 (15)
Case Management
กระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการติดตาม แก้ไขปัญหา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
icon 12 (46)
Lead Tracking
ตรวจสอบการเปิดอ่านเอกสารทั้งบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้
icon 12 (43)
Wholesale Shop
สามารถจัดการทั้งรายการซื้อ - รายการขายของร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกได้ในที่เดียว
icon 12 (45)
Retargeting
สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่จากกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาใช้บริการ
icon 12(15)
Video Review
เครื่องมือที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้กับสินค้าหรือบริการซึ่งรูปแบบวิดีโอ รีวิวมักจะมีความสามารถในการสื่อสารที่เข้าถึงและน่าสนใจต่อลูกค้ามากขึ้น
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย สแกนได้โดยตรงด้วยสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องมีเครื่องอ่านพิเศษ
17
Auto Blogging
สามารถส่ง Blog เหรือ Content ไปตาม Social Network , Directory ได้
13
Social Feed
ดึงเนื้อหาจาก Social Media ของคุณ มาแสดงอยู่ในระบบของคุณ
15
Link Tracking
เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ของ Link ต่างๆ
14
Refer Friends
แคมเปญที่ให้ลูกค้าเก่าบอกต่อไปยังลูกค้าใหม่ เพื่อสิทธิประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย สร้างความต้องการและการกระตุ้นให้เกิดการขาย
18
Gamification
แนวความคิดแบบเกมส์ มาเป็นตัวกระตุ้นยอดขาย หรือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย กับ Brand
3
Lead Capture
เก็บข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลการขายได้สามารถวัอผลพร้อมรายงาน
icon 12
Online Form
ระบบ Form Online ที่ออกแบบและเก็บข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ
icon 12 (4)
News
อัปเดตข่าวอย่างรวดเร็วทำให้ผู้อ่านสามารถรับข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างข่าวได้
icon 12 (5)
Online Payment
การชำระเงินออนไลน์ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
icon 12 (40)
Promotion
ระบบส่ง Promotion และสามารถตรวจสอบวัดผลได้
icon 12 (1)
Multi Language
สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามที่คุณต้องการ
icon 12 (41)
Testimonial
ระบบจัดเก็บ Testimonial เช่น Before - After และสามารถแสดงได้ทุกช่องทาง
5
Review
ระบบจัดการ Review เพิ่ม คำชม และลด รีวิวที่ไม่ดีได้
8
Meeting
ระบบนัด Meeting และเตือนตามเวลาที่ต้องการ
icon 12 (42)
Reservation
ระบบจองโต็ะ จอง บริการต่างๆๆ และระบบจัดการ
10
Online Shop
ระบบ Shop Online จัดการลูกค้า , Order , Product, inventory ได้ที่ๆเดียว
11
Catalog
Catalog Online สามารถแสดง Catalog Online และแก้ไขได้ Real time
12
Video
แสดง Video สามารถสร้าง Playlist ได้ ทั้ง Live และ On Demnad
1
Music
แสดงผลงานเพลงของคุณได้ตามต้องการ

Contact Us

Contact us now!

Please feel free to contact us within working hours using information below. You can also submit your request via online form.