SEO & SMM service

Digital Pages

เปลี่ยนกระดาษให้มีคุณค่าพร้อม Digital Platform ที่อยู่ในกระดาษได้เหรือแม้ในรูปแบบ Digital ก็ได้

 

Services

Digital Pages​

เปลี่ยนข้อมูลมากมายในกระดาษ จากหลายๆ หน้า ให้เหลือเพียง QR Code เพียงอันเดียว ที่จะบอกข้อมูลทุกอย่าง นำเสนอสิ่งที่คุณต้องการใช้ในธุรกิจคุณ ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ออกแบบได้ตามที่คุณพอใจ สร้างแบรนด์ จัดเก็บข้อมูลด้วย Digital Platform  ที่สามารถจัดการข้อมูล แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้อง ผลิตใหม่ทุกครัังเหมือนหน้ากระดาษ

การสร้างแบรนด์

Branding ก็เป็นเหมือนการสื่อสารคุณค่า และภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกไปให้ผู้คนได้รับรู้ รู้บุคลิก รู้ภาพลักษณ์ และรู้จักความเป็นตัวตนของแบรนด์นั่นเอง

ความหลากหลายในการใช้งาน

ระบบ Qr Code สามารถเก็บข้อมูล Big Data (ข้อมูลขนาดใหญ่่) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านเอกสารและพนักงานที่ใช้เดินแจกเอกสารเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการขาย การส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลของบรษัทคุณหรือข้อมูลการติดต่อ ก็สามารรถนำเสนอผ่าน ระบบ QR Code ได้เลยทันที

ออกแบบให้น่าสนใจ

สามารถออกแบบให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้หลากหลาย สามารถกระตุ้นยอดขายและสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น

คุ้มค่า

ด้วยระบบ QR Code ที่ไม่ต้องผลิตใหม่ หรือ เปลี่ยนใหม่เมื่อมีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงเป็นการใช้งาน แพลตฟอร์มนี้ อย่างคุ้มค่ามาก

ข้อดีในการเลือกใช้งาน DIGITAL SIGNAGE

ข้อเปรียบเทียบระหว่างสิ่งพิมพ์แบบเดิมๆ กับ DIGITAL PAGE

ในการสั่งผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในแบบเดิมๆ ที่ต้องใช้เวลาทั้งในส่วนของการออกแบบ และอีกทั้งยังต้องใช้เวลาในกระบวนการผลิตในส่วนของโรงพิมพ์ การขนส่ง และรวมไปถึงจำนวนขั้นต่ำในการผลิต ที่ถ้าหากต้องการต้นทุนที่ต่ำลง มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งจำนวนมาก และบางครั้งจำนวนที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่ได้สั่งไป

โฆษณาแบบเดิม

โฆษณาแบบ DIGITAL SIGNAGE

Digital Pages ทำอะไรได้บ้าง?

DIGITAL PAGES ประยุกต์ใช้สิ่งพิมพ์อะไรได้บ้าง

Our talented teams do their best to offer our clients various approaches to achieve business success as soon as possible!

wifi
รหัส WI-FI
invoice
ใบเสร็จรับเงิน
untitled-project-copy-copy@2x-2048x1365
ตั๋วต่างๆ
download-4
บัตรสมาชิก
cat
แคทตาล็อคสินค้า
waran-1
ลงทะบียนการรับประกัน
namecard2
นามบัตร
order
สั่งอาหาร
Art Gallery Visitor Scanning QR Code
ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
Qr-5
เมนูอาหาร

Additional features

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เลือกใส่เพิ่มเติมได้ เพื่อให้แผ่นป้ายสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม

icon 6 (21)
Sales Pipelines
กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการและสร้างความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
icon 6 (22)
Landing Pages
หน้าเพจที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
icon 6 (23)
Sales Funnels
เครื่องมือสำคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
icon 6 (24)
Forms
แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
icon 6 (15)
Case Management
กระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการติดตาม แก้ไขปัญหา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
icon 12 (46)
Lead Tracking
ตรวจสอบการเปิดอ่านเอกสารทั้งบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้
icon 12 (43)
Wholesale Shop
สามารถจัดการทั้งรายการซื้อ - รายการขายของร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกได้ในที่เดียว
icon 12 (45)
Retargeting
สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่จากกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาใช้บริการ
icon 12(15)
Video Review
เครื่องมือที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้กับสินค้าหรือบริการซึ่งรูปแบบวิดีโอ รีวิวมักจะมีความสามารถในการสื่อสารที่เข้าถึงและน่าสนใจต่อลูกค้ามากขึ้น
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย สแกนได้โดยตรงด้วยสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องมีเครื่องอ่านพิเศษ
17
Auto Blogging
สามารถส่ง Blog เหรือ Content ไปตาม Social Network , Directory ได้
13
Social Feed
ดึงเนื้อหาจาก Social Media ของคุณ มาแสดงอยู่ในระบบของคุณ
15
Link Tracking
เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ของ Link ต่างๆ
14
Refer Friends
แคมเปญที่ให้ลูกค้าเก่าบอกต่อไปยังลูกค้าใหม่ เพื่อสิทธิประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย สร้างความต้องการและการกระตุ้นให้เกิดการขาย
18
Gamification
แนวความคิดแบบเกมส์ มาเป็นตัวกระตุ้นยอดขาย หรือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย กับ Brand
3
Lead Capture
เก็บข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลการขายได้สามารถวัอผลพร้อมรายงาน
icon 12
Online Form
ระบบ Form Online ที่ออกแบบและเก็บข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ
icon 12 (4)
News
อัปเดตข่าวอย่างรวดเร็วทำให้ผู้อ่านสามารถรับข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างข่าวได้
icon 12 (5)
Online Payment
การชำระเงินออนไลน์ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
icon 12 (40)
Promotion
ระบบส่ง Promotion และสามารถตรวจสอบวัดผลได้
icon 12 (1)
Multi Language
สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามที่คุณต้องการ
icon 12 (41)
Testimonial
ระบบจัดเก็บ Testimonial เช่น Before - After และสามารถแสดงได้ทุกช่องทาง
5
Review
ระบบจัดการ Review เพิ่ม คำชม และลด รีวิวที่ไม่ดีได้
8
Meeting
ระบบนัด Meeting และเตือนตามเวลาที่ต้องการ
icon 12 (42)
Reservation
ระบบจองโต็ะ จอง บริการต่างๆๆ และระบบจัดการ
10
Online Shop
ระบบ Shop Online จัดการลูกค้า , Order , Product, inventory ได้ที่ๆเดียว
11
Catalog
Catalog Online สามารถแสดง Catalog Online และแก้ไขได้ Real time
12
Video
แสดง Video สามารถสร้าง Playlist ได้ ทั้ง Live และ On Demnad
1
Music
แสดงผลงานเพลงของคุณได้ตามต้องการ

สนใจติดต่อเราได้ที่

ติดต่อเราตอนนี้เลย!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาและคำแนะนำ ติตต่อเราได้ทุกช่างทาง