QR Code/Bar Code

QR Code และ Barcode เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย แต่มีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะการใช้งานและประโยชน์ที่มีอยู่ ต่อไปนี้คือความแตกต่างของ QR Code และ Barcode ที่คุณควรทราบ:

 1. QR Code (Quick Response Code):
  • ความสามารถในการเก็บข้อมูล: QR Code สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า Barcode โดยสามารถเก็บข้อมูลทั้งข้อความ ลิงก์ URL ข้อมูลต่าง ๆ ได้
  • ความสามารถในการอ่าน: สามารถอ่านข้อมูลของ QR Code ได้ด้วยสมาร์ทโฟนหรือเครื่องอ่าน QR Code โดยตรง ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
  • การใช้งานในเชิงมัลติมีเดีย: QR Code สามารถใช้งานร่วมกับมัลติมีเดียได้เช่น เว็บไซต์ เหตุการณ์ทางสังคม ฯลฯ ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการนำไปใช้
 2. Barcode:
  • ความสามารถในการเก็บข้อมูล: Barcode สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนจำกัดและมักจะเป็นตัวเลขเท่านั้น ซึ่งมักจะใช้สำหรับการระบุและติดตามสินค้า
  • ความสามารถในการอ่าน: ต้องใช้อุปกรณ์อ่าน Barcode เพื่ออ่านข้อมูล และไม่สามารถอ่านได้ด้วยสมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีทั่วไป
  • ใช้งานที่มีประสิทธิภาพในการติดตามสินค้า: Barcode มักจะใช้ในระบบการติดตามสินค้าและการจัดการคลังสินค้า เนื่องจากมีความสามารถในการระบุข้อมูลของสินค้าอย่างเป็นระบบ
 3. การใช้งานและการเข้าถึง:
  • QR Code มักถูกใช้งานในการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ การชำระเงินผ่านมือถือ การลงทะเบียนเข้าร่วมเหตุการณ์ และอื่น ๆ
  • Barcode มักใช้ในธุรกิจร้านค้าส่งออก ร้านค้าปลีก หรือในระบบการจัดการสินค้าที่มีการตรวจสอบและการสแกนบ่อย ๆ
 4. ความปลอดภัยและการควบคุม:
  • จากด้านความสามารถในการเก็บข้อมูลมากขึ้นของ QR Code มักมีการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่า Barcode ที่มักจะใช้ในการระบุและติดตามสินค้าโดยตรง
 5. การปรับใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจ:
   • QR Code มักถูกนำมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการจัดการบัตรเข้าชม ทำให้การเข้าถึงข้อมูลและการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
   • Barcode มักใช้ในการติดตามและการจัดการสต็อกสินค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ความทนทานและความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม:

    • QR Code มักมีความทนทานต่อการทำลายและสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น การทนทานต่อแสงแดดและความชื้น
    • Barcode มักมีความทนทานต่อการถูกสแกนด้วยเครื่องอ่าน Barcode และมักมีการใช้งานภายในสภาพแวดล้อมที่เสถียรมากกว่า

7. การสร้างประสบการณ์ลูกค้า:

   • QR Code มักใช้ในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น การสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นพิเศษ
   • Barcode มักใช้ในการแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีผลต่อกระบวนการซื้อขายอย่างมั่นใจของลูกค้า

8. ความสะดวกสบายในการใช้งาน:

   • QR Code มักมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากกว่า Barcode เนื่องจากสามารถสแกนได้โดยตรงด้วยสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องมีเครื่องอ่านพิเศษ
   • Barcode มักมีความพื้นฐานและเป็นที่รู้จักในหลายสถานการณ์ และสามารถใช้งานได้โดยง่ายและสะดวกในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12 (22)
Form Download
ฟอร์มออนไลน์มีประโยชน์ทั้งการเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการกรอกข้อมูลและการจัดการข้อมูล แบบฟอร์มออนไลน์ยังช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม เป็นการทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
icon 12 (40)
Promotion
ระบบส่ง Promotion และสามารถตรวจสอบวัดผลได้
icon 12 (39)
Facebook Shop
เป็นเครื่องมือที่ให้ธุรกิจสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ภายในแพลตฟอร์ม Facebook โดยไม่ต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง
icon 12 (21)
Analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตลาด ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
icon 6 (13)
Social Listiening
ติดตามกิจกรรมและบทสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าใจความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
icon 12(11)
Feedback
ระบบจัดการ Feedback ได้อย่างมีประสิทธิภพ รับรู้ข้อดีข้อเสียได้ทันที
icon 12 (30)
Tracking System
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุหรือบุคคลได้อย่างแม่นยำ ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น GPS หรือ RFID
icon 12 (27)
POS
เป็นระบบที่สำคัญในธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะในธุรกิจร้านค้าที่มีการทำธุรกรรมขายสินค้าหรือบริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6
Appointment
ระบบจอง online สามารถเปิดจองเช่น บริการ, ห้อง, หมอ สามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
icon 12 (11)
SMS
การตลาดและการสื่อสารผ่าน SMS พร้อมรายงานการใช้