Popup

พ็อปอัพ (Popup) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการแสดงข้อความหรือเนื้อหาต่าง ๆ บนหน้าจอของเว็บไซต์ โดยมักจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้ทำการเข้าชมหน้าเว็บไซต์หรือทำการกระทำบางอย่างบนหน้านั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างและคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายสำหรับลูกค้าดังนี้:

  1. เป้าหมายที่ชัดเจน: พ็อปอัพมักถูกออกแบบเพื่อให้ลูกค้าสนใจในการดำเนินการต่อไป เช่น การสมัครสมาชิก การสั่งซื้อสินค้า หรือการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
  2. การสร้างความสนใจ: โดยการใช้ภาพ ข้อความ หรือวิดีโอที่น่าสนใจ พ็อปอัพสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าในข้อความหรือโปรโมชั่นที่เสนอได้
  3. การปรับแต่งตามเนื้อหา: พ็อปอัพสามารถปรับแต่งให้ตรงกับเนื้อหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น โมดูลการสมัครสมาชิก แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือปุ่มกดเพื่อดำเนินการต่อไป
  4. การแสดงผลที่ค่อนข้างกระชับ: พ็อปอัพมักมีขนาดเล็กและปรากฏอยู่บนหน้าจอหลัก ซึ่งไม่รบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์
  5. การใช้งานง่าย: พ็อปอัพมักมีการใช้งานที่ง่ายต่อการปิด ด้วยการคลิกที่ปุ่มปิดหรือคลิกข้างนอกพ็อปอัพ
  6. การปรับแต่งการแสดงผล: พ็อปอัพสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการ เช่น การแสดงทันที เป็นเวลา หรือการปรากฏเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น
  7. การวัดและการวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพ: พ็อปอัพสามารถทำการวัดและวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพได้ ซึ่งสามารถช่วยในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานในอนาคต

การใช้พ็อปอัพอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสในการเพิ่มยอดขาย สร้างความสนใจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าจดจำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12(4)
Distributor
Distributor Management and register
icon 12 (19)
Event Management
ระบบจัดการ Event ครบวงจรระบบแจ้งเตือน, จอง , และ ติดตาม
icon 12 (28)
Reports
รายงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
icon 12 (16)
Google Business
ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงข้อมูลทางธุรกิจของตนใน Google ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับผู้ค้นหาใน Google Search และ Google Maps
icon 12 (20)
Blog
ระบบบริหาร Blog อย่างมีประสิทธิภาพ
icon 12(3)
Chatgpt
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย OpenAI เพื่อให้บริการในการสื่อสารกับมนุษย์ในรูปแบบของบทสนทนา ด้วยความสามารถในการเข้าใจและสร้างข้อความที่มีความหมายอย่างเป็นธรรมชาติ
icon 6 (2)
Popup
แสดง Popup ได้ทุกทีทุกเวลา เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ
icon 6 (24)
Forms
แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
icon 12 (22)
Form Download
ฟอร์มออนไลน์มีประโยชน์ทั้งการเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการกรอกข้อมูลและการจัดการข้อมูล แบบฟอร์มออนไลน์ยังช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม เป็นการทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3
E-Coupon / E-Voucher
ระบบบริหาร Coupon และ Voucher