SOLUTION สำหรับ

ธุรกิจ ร้านค้า

QR CODE การแชร์ที่สะดวก
แปพที่ไหนก็ได้ส่งต่อก็ง่าย

DIGITAL SIGNAGE
ป้ายโฆษณาอัพเดทได้

WEBSITE ที่สะดวกในการแก้ไข

ใช้ดิจิทัลแทนกระดาษ

QR CODE การแชร์ที่สะดวก แปะที่ไหนก็ได้ส่งต่อก็ง่าย

DIGITAL SIGNAGE ป้ายโฆษณาอัพเดทได้

WEBSITE ที่สะดวกในการแก้ไข

ใช้ดิจิทัลแทนกระดาษ

นามบัตรดิจิทัล: การบริหารจัดการบริการที่ทันสมัยในร้านตัดผม

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีผลกระทบใหญ่ในทุกๆ สายอาชีพ ไม่แตกต่างจากร้านตัดผมที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการนำเสนอนามบัตรดิจิทัลที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองคิว, ดูราคา, และรีวิวจากผู้ใช้บริการก่อนที่จะตัดผม เพื่อให้ได้บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าแบบเต็มรูปแบบ

นามบัตรดิจิทัลทำให้การจองคิวเป็นเรื่องง่ายและสะดวก ลูกค้าสามารถทำการจองผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของร้านตัดผมได้ทันที ไม่ต้องรอนาน และสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกตามต้องการได้อย่างอิสระ นามบัตรดิจิทัลยังช่วยให้ลูกค้าสามารถดูราคาและรีวิวจากผู้ใช้บริการที่ผ่านมาได้ นี่เป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการและคาดหวัง ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาจะส่งถึงมือลูกค้าตลอดเวลาที่ลูกค้ามีนามบัตรดิจิทัลของทางร้าน

Digital Signage และ Website

ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร้านและบรรยากาศภายในร้านตัดผมผ่านทาง Digital Signage ที่อาจจะต้องอยู่ในระแวกใกล้เคียง หรือแม้แต่หน้าร้าน ทำหน้าที่แทนป้ายโฆษราแบบเก่าที่ไม่สามารถอัพเดทข้อมูล หรือโปรโมชั่นต่างๆ เช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงอยู่บน Website ด้วยการอัพเดทในครั้งเดียวจะแสดงข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมือนกัน ที่สามารถแสดงข้อมูลได้เหมือนกัน และ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับภาพรวมเกี่ยวกับที่นั่งนั่ง, การตกแต่ง, และความสะอาดของร้าน นามบัตรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงไปยัง Social มีเดียของร้านตัดผมทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น รูปภาพผลงาน, วีดีโอการทำงาน, และความคิดเห็นจากลูกค้าที่เคยใช้บริการมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการ

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจร้านค้า

icon 6 (21)
Sales Pipelines
กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการและสร้างความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
icon 6 (22)
Landing Pages
หน้าเพจที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
icon 6 (23)
Sales Funnels
เครื่องมือสำคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
icon 6 (24)
Forms
แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
icon 6 (13)
Social Listiening
ติดตามกิจกรรมและบทสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าใจความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
icon 6 (14)
Improve Review Reduce Negative Review
การปรับปรุงรีวิวและการลดรีวิวที่เป็นลบอย่างเหมาะสม ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ