ลดปัญหาของคลีนิคได้
อย่างง่ายดาย

ให้ข้อมูลส่งตรงถึงผู้มาใช้บริการ วันนัด และ
การเดินทางมาเป็นปัญหาอีกต่อไป

Smart Website 3.0 & Application

ให้บริการและโชว์ Branding ของธุรกิจได้ทันสมัย น่าจดจำ ใช้งานง่าย มีความน่าเชื่อถือสูงด้วย เว็บไซต์ 3.0 และ แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มแห่งโลกอนาคตที่จะทำให้คุณมีสิทธิควบคุมการผลิตคอนเทนต์โดยสมบูรณ์ ผ่านการทำงานร่วมกันกับ AI รอบรับทุกฟังก์ชันในการบริหารธุรกิจ เน้นการออกแบบ UX/UI ตามผู้ใช้งานเป็นหลัก และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

Digital Tool ต่างๆ

ส่งเสริมการตลาดพร้อมกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย สร้างการรับรู้ รวมทั้งเก็บข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทางด้วยเครื่องธุรกิจดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น Digital Business Card, Digital signage, Digital page เป็นต้น

การตลาดออนไลน์แบบ Multi- Channel & Omni-channel

การเชื่อมต่อที่ส่งเสริมการตลาดในแต่ละแพลตฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ในแต่ละรูปแบบตามสไตล์การทำงานของแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึง Social Media ซึ่งเป็นช่องทางทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากช่องทางหนึ่ง

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ คลินิค

icon 6 (21)
Sales Pipelines
กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการและสร้างความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
icon 6 (22)
Landing Pages
หน้าเพจที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
icon 6 (23)
Sales Funnels
เครื่องมือสำคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
icon 6 (24)
Forms
แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
icon 6 (13)
Social Listiening
ติดตามกิจกรรมและบทสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าใจความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
icon 6 (14)
Improve Review Reduce Negative Review
การปรับปรุงรีวิวและการลดรีวิวที่เป็นลบอย่างเหมาะสม ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ