SMS

SMS (Short Message Service) หรือข้อความสั้น เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญในยุคดิจิทัล เป็นการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ข้อความแบบอักขระจำกัด โดยมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งในด้านการตลาดและการบริการลูกค้า ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกับความแตกต่างของ SMS ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าได้ดังนี้:

  1. ความสะดวกสบายและรวดเร็ว: SMS เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าสามารถรับข้อความทันทีที่ถูกส่งมาได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการเปิดแอปพลิเคชันเฉพาะ
  2. การสื่อสารที่ส่วนตัว: SMS เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นส่วนตัว ลูกค้าสามารถรับข้อความโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ต้องการ
  3. ความแม่นยำและประสิทธิภาพ: SMS มักจะมีอัตราการอ่านข้อความสูง และมีโอกาสที่ลูกค้าจะรับทราบข้อความในเวลาที่สั้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการส่งข้อความโปรโมชั่นหรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
  4. ความสามารถในการเชื่อมโยง: SMS สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแม้กระทั่งฟอร์มอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
  5. ความสามารถในการปรับปรุงด้วยข้อมูล: บริษัทสามารถใช้ข้อมูลลูกค้าในการปรับปรุงกลยุทธ์การส่งข้อความ SMS ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  6. ค่าใช้จ่ายที่ถูกประหยัด: การส่งข้อความ SMS มักมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการโทรหรือการสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ ทำให้เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้ SMS เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการส่งถึงข้อมูลหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ลูกค้า โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย สแกนได้โดยตรงด้วยสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องมีเครื่องอ่านพิเศษ
icon 12(5)
OKR
เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจและทีมงานตั้งเป้าหมายและวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
icon 12(10)
Employee Mionitoring
เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในองค์กร และช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความน่าเชื่อถือ
2
Announcement
ระบบ แจ้งเตือน ต่างๆให้กัลลูกค้าของคุณเช่น New Promotion, New Product พร้อมรายงานวัดผล
icon 12 (32)
Staff Lists
การสร้างพนักงานที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า
icon 12 (13)
Call
การจัดการ call ผ่านระบบโทรศัพย์ VOIP, PBX, มีระบบ Auto Atendent ไม่ต้องอยู่ที่ Office ก็สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วโลก
icon 12(9)
Dashboard
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วง่ายต่อการใช้งาน และช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ
12
Video
แสดง Video สามารถสร้าง Playlist ได้ ทั้ง Live และ On Demnad
icon 12 (5)
Online Payment
การชำระเงินออนไลน์ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
icon 12(7)
People Heat Map
เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรมของลูกค้าในรูปแบบของแผนที่ที่มีการเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรม