Reports

รายงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ นี่คือคุณสมบัติและความแตกต่างของรายงานที่อาจช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ:

 1. ความหลากหลายของรายงาน: ระบบรายงานมักมีการให้เลือกหลายแบบ เช่น รายงานภาพรวมเกี่ยวกับยอดขาย รายงานการเงิน รายงานเกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้
 2. การสร้างรายงานแบบกำหนดเอง: ระบบรายงานบางระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานตามความต้องการของตนเอง
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด: รายงานที่มีคุณภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดได้ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า หรือติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 4. ความสะดวกสบายในการเข้าถึง: ระบบรายงานที่ดีจะมีการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลอย่างมีระเบียบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่เหมาะสม
 5. การสร้างกราฟและผัง: การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟและผังช่วยให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ความปลอดภัยของข้อมูล: ระบบรายงานจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สูง ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกเข้าถึง
 1. การแสดงผลแบบ Real-time: บางระบบรายงานมีความสามารถในการแสดงผลข้อมูลในโหมด Real-time ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลที่อัปเดตใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทันที
 2. ความสามารถในการแบ่งปันและส่งออก: ระบบรายงานที่ดีจะมีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้อื่นในองค์กรได้โดยง่าย รวมถึงการส่งออกรายงานเพื่อการนำเสนอหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
 3. การปรับแต่งแบบฟอร์มและเลือกช่องทาง: บางระบบรายงานอนุญาตให้ผู้ใช้งานปรับแต่งแบบฟอร์มหรือเลือกช่องทางการแสดงผลข้อมูลตามความต้องการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 4. การรองรับหลายรูปแบบของข้อมูล: ระบบรายงานที่ยืดหยุ่นสามารถรองรับหลายรูปแบบของข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลตัวเลข ข้อความ และภาพถ่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 5. การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ: บางระบบรายงานมีความสามารถในการสร้างการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การขายเกินจำนวน หรือการเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ใช้สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที
 6. การสร้างและการจัดการแบบรายงาน: ระบบรายงานมักมีเครื่องมือในการสร้างและการจัดการแบบรายงานที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย
 1. การสนับสนุนการปรับแต่ง: ระบบรายงานที่ดีจะมีความสามารถในการปรับแต่งแบบรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การเลือกแสดงข้อมูลที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแผนภูมิ เป็นต้น
 2. การสนับสนุนในการตรวจสอบและการอนุมัติ: บางระบบรายงานมีความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและการอนุมัติข้อมูลก่อนที่จะถูกเผยแพร่ เพื่อความเชื่อถือและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 3. การเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ: บางระบบรายงานมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ภายในหรือภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์และการสร้างความรู้
 4. การสนับสนุนการแสดงผลแบบ Responsive: ระบบรายงานที่สามารถแสดงผลได้อย่าง Responsive ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือหน้าจอที่มีขนาดเฉพาะ
 5. การสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล: บางระบบรายงานมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเช่นการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการใช้งานในอนาคต
 6. การรายงานต่อไป: บางระบบรายงานมีความสามารถในการสร้างรายงานต่อไปอัตโนมัติ เช่น การสร้างรายงานเดือนรายไตรมาส เพื่อความสะดวกในการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระยะยาว และอื่นๆ อีกมากมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

3
E-Coupon / E-Voucher
ระบบบริหาร Coupon และ Voucher
11
Catalog
Catalog Online สามารถแสดง Catalog Online และแก้ไขได้ Real time
icon 12 (5)
Online Payment
การชำระเงินออนไลน์ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
icon 12 (23)
File Download
เครื่องมือที่สำคัญในการแบ่งปันข้อมูลและสื่อสารในยุคดิจิทัล
15
Link Tracking
เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ของ Link ต่างๆ
icon 6 (2)
Popup
แสดง Popup ได้ทุกทีทุกเวลา เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ
icon 12 (45)
Retargeting
สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่จากกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาใช้บริการ
icon 12(13)
KPI
เครื่องมือที่สำคัญในการวัดผลและประเมินกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
icon 12 (11)
SMS
การตลาดและการสื่อสารผ่าน SMS พร้อมรายงานการใช้
icon 6 (16)
Community Page
เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ในระดับชุมชน