Popup

พ็อปอัพ (Popup) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการแสดงข้อความหรือเนื้อหาต่าง ๆ บนหน้าจอของเว็บไซต์ โดยมักจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้ทำการเข้าชมหน้าเว็บไซต์หรือทำการกระทำบางอย่างบนหน้านั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างและคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายสำหรับลูกค้าดังนี้:

  1. เป้าหมายที่ชัดเจน: พ็อปอัพมักถูกออกแบบเพื่อให้ลูกค้าสนใจในการดำเนินการต่อไป เช่น การสมัครสมาชิก การสั่งซื้อสินค้า หรือการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
  2. การสร้างความสนใจ: โดยการใช้ภาพ ข้อความ หรือวิดีโอที่น่าสนใจ พ็อปอัพสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าในข้อความหรือโปรโมชั่นที่เสนอได้
  3. การปรับแต่งตามเนื้อหา: พ็อปอัพสามารถปรับแต่งให้ตรงกับเนื้อหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น โมดูลการสมัครสมาชิก แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือปุ่มกดเพื่อดำเนินการต่อไป
  4. การแสดงผลที่ค่อนข้างกระชับ: พ็อปอัพมักมีขนาดเล็กและปรากฏอยู่บนหน้าจอหลัก ซึ่งไม่รบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์
  5. การใช้งานง่าย: พ็อปอัพมักมีการใช้งานที่ง่ายต่อการปิด ด้วยการคลิกที่ปุ่มปิดหรือคลิกข้างนอกพ็อปอัพ
  6. การปรับแต่งการแสดงผล: พ็อปอัพสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการ เช่น การแสดงทันที เป็นเวลา หรือการปรากฏเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น
  7. การวัดและการวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพ: พ็อปอัพสามารถทำการวัดและวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพได้ ซึ่งสามารถช่วยในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานในอนาคต

การใช้พ็อปอัพอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสในการเพิ่มยอดขาย สร้างความสนใจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าจดจำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12(3)
Chatgpt
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย OpenAI เพื่อให้บริการในการสื่อสารกับมนุษย์ในรูปแบบของบทสนทนา ด้วยความสามารถในการเข้าใจและสร้างข้อความที่มีความหมายอย่างเป็นธรรมชาติ
icon 6 (2)
Popup
แสดง Popup ได้ทุกทีทุกเวลา เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ
2
Membership
ระบบดูแลจัดการ Membership ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของคุณ
icon 6 (13)
Social Listiening
ติดตามกิจกรรมและบทสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าใจความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
Pop Up
เครื่องมือที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ตลาดออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์
icon 12 (42)
Reservation
ระบบจองโต็ะ จอง บริการต่างๆๆ และระบบจัดการ
icon 12 (33)
Mobile Apps
โปรแกรมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มีความสามารถในการเข้าถึงฟีเจอร์ที่ทันสมัยและการปรับปรุงระบบการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้
icon 12 (18)
Social Network Integration
Integration with Social network. One post can post to all social network and can be scheduled
icon 12 (20)
Blog
ระบบบริหาร Blog อย่างมีประสิทธิภาพ
icon 12(7)
People Heat Map
เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรมของลูกค้าในรูปแบบของแผนที่ที่มีการเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรม