OKR

OKR ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจและทีมงานตั้งเป้าหมายและวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงความแตกต่างของ OKR ได้อย่างชัดเจน จะมีคำอธิบายดังนี้:

  1. การกำหนดเป้าหมาย (Objectives): ในกระบวนการ OKR การกำหนดเป้าหมาย (Objectives) เป็นขั้นตอนแรกที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหาหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ถึงได้ เป้าหมายจะต้องเป็นอย่างชัดเจน กระชับ และสามารถวัดผลได้
  2. การวัดผล (Key Results): หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว การกำหนด Key Results จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของวิธีการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย โดยมักจะเป็นตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน
  3. การช่วยให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน: ความแตกต่างที่สำคัญของ OKR คือการใช้เป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในทีมงาน ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานเพื่อเป้าหมายร่วม
  4. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นการเรียนรู้และปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ
  5. การกระตุ้นการทำงานทีมและการทำงานร่วมกัน: โดยใช้ OKR เป็นเครื่องมือในการสร้างทีมที่มุ่งมั่นและร่วมมือกันในการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การให้ความโปร่งใสและการร่วมมือ: ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการร่วมมือในทีมและองค์กร ด้วย OKR ทุกคนในองค์กรจะสามารถเข้าใจเป้าหมายและผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นกันเอง

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 6 (21)
Sales Pipelines
กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการและสร้างความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3
E-Coupon / E-Voucher
ระบบบริหาร Coupon และ Voucher
1
Booking
ระบบจองห้อง ที่พีก บริการ และอื่นๆๆ
icon 12 (31)
Map and Direction
การใช้บริการแผนที่และการนำทางในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางและการวางแผนท่องเที่ยวของเราในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการค้นหาสถานที่หรือสินค้าของพวกเขาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
icon 12(6)
People Couting
เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และจัดการร้านค้า สามารถวิเคราะห์และจัดการกิจกรรมภายในร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14
Refer Friends
แคมเปญที่ให้ลูกค้าเก่าบอกต่อไปยังลูกค้าใหม่ เพื่อสิทธิประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย สร้างความต้องการและการกระตุ้นให้เกิดการขาย
icon 6 (16)
Community Page
เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ในระดับชุมชน
1
Music
แสดงผลงานเพลงของคุณได้ตามต้องการ
icon 12(4)
Distributor
Distributor Management and register
icon 12 (3)
Sales Page
แสดงข้อมูล พร้อม เก็บข้อมูลสินค้าเหลือบริการที่เราต้องการปิดการขายได้ทันที