Dashboard

แดชบอร์ด (Dashboard) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการธุรกิจที่ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีความแตกต่างและคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้:

 1. การนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับ: แดชบอร์ดมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟและตารางที่ชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
 2. การปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้: ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดตามความต้องการของธุรกิจได้ เช่น เพิ่มหรือลบชุดข้อมูล เลือกการแสดงผลแบบกราฟหรือตาราง หรือเพิ่มตัวกรองเพื่อกรองข้อมูล
 3. การรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ในที่เดียว: แดชบอร์ดช่วยในการรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างเต็มที่
 4. การแสดงข้อมูลเชิงกลยุทธ์: แดชบอร์ดมีความสามารถในการแสดงข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจ เช่น ความก้าวหน้าของเป้าหมายการขาย เทรนด์ของกลุ่มลูกค้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์: ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถานะของธุรกิจในเวลาจริง ทำให้สามารถทำการตรวจสอบและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว
 6. การใช้งานง่ายและประสิทธิภาพ: แดชบอร์ดมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำเสนอข้อมูลและทำการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. การสร้างรายงานและออกรายงาน: ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานและออกรายงานจากข้อมูลในแดชบอร์ดได้ ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลสถานะของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานแดชบอร์ดเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการธุรกิจที่ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

เพื่อความสะดวก ลูกค้าสามารถเข้าถึงและใช้งานแดชบอร์ดได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งในอุปกรณ์มือถือ ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆ ดังนี้:

 1. การปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า: ลูกค้าสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดตามความต้องการของธุรกิจและความสะดวกสบายของตนเองได้ โดยการเลือกและเรียงลำดับข้อมูลต่างๆ ตามความสำคัญและความต้องการ
 2. การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนในเวลาจริง: แดชบอร์ดสามารถกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูลและเกณฑ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนหรือแจ้งเตือนในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น
 3. การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก: แดชบอร์ดสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM) หรือระบบการขายออนไลน์ เพื่อนำเข้าข้อมูลและสร้างรายงานที่ครอบคลุมและเป็นระบบ
 4. การใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซของแดชบอร์ดถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวก ทำให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานได้อย่างสะดวกสบาย
 5. การวิเคราะห์และรายงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ: แดชบอร์ดสามารถสร้างรายงานที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

การใช้งานแดชบอร์ดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน และช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12 (21)
Analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตลาด ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
icon 12(12)
Intensive program
รูปแบบการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความรู้
icon 12 (34)
Share
เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นที่นิยมในแอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของแต่ละแอปพลิเคชัน
3
Lead Capture
เก็บข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลการขายได้สามารถวัอผลพร้อมรายงาน
icon 12 (2)
CRM
เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ช่วยดุแล,จัดการและ วิเคราะห์ลูกค้าได้ในทุกมิติ
icon 12 (25)
Digital Signage
การนำเสนอข้อมูลผ่านทางหน้าจอดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการโฆษณาแบบเดิม ๆ ที่แก้ไขอยาก ความยืดหยุ่นทางด้านเนื้อหาและการผลิตน้อย
icon 12(7)
People Heat Map
เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรมของลูกค้าในรูปแบบของแผนที่ที่มีการเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรม
icon 6 (16)
Community Page
เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ในระดับชุมชน
icon 12 (19)
Event Management
ระบบจัดการ Event ครบวงจรระบบแจ้งเตือน, จอง , และ ติดตาม
icon 12 (16)
Google Business
ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงข้อมูลทางธุรกิจของตนใน Google ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับผู้ค้นหาใน Google Search และ Google Maps