เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ Reputation Management

icon 6 (14)
Improve Review Reduce Negative Review
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
icon 12 (2)
CRM
Customer Relationship Management ช่วยดุแล,จัดการและ วิเคราะห์ลูกค้าได้ในทุกมิติ
icon 12(11)
Feedback
ระบบจัดการ Feedback ได้อย่างมีประสิทธิภพ รับรู้ข้อดีข้อเสียได้ทันที
icon 12(14)
Survey
ระบบจัดการ Survey
icon 12 (16)
Google Business
Google business integration
icon 12 (38)
Instagram Shop
Put your shop in Instagram.
icon 12 (1)
Multi Language
สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามที่คุณต้องการ
5
Review
ระบบจัดการ Review เพิ่ม คำชม และลด รีวิวที่ไม่ดีได้