เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ Customer Referal

icon 12(12)
Intensive program
Intensive program for distributor
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
2
Membership
ระบบดูแลจัดการ Membership ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของคุณ
icon 12 (11)
SMS
การตลาดและการสื่อสารผ่าน SMS พร้อมรายงานการใช้
icon 12 (15)
Marketing Automation
Automate your marketing platform
2
Announcement
ระบบ แจ้งเตือน ต่างๆให้กัลลูกค้าของคุณเช่น New Promotion, New Product พร้อมรายงานวัดผล
icon 12 (34)
Share
Share your info to Social network or Email
icon 12 (1)
Multi Language
สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามที่คุณต้องการ